Fundats

Det fremgår af Fondens Fundats § 3:

 
 

Det er Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved

  1. At yde hjælp til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i trang, og til personer, hvis sygdom nødvendiggør rekreationsophold, som de på grund af trang ikke selv er i stand til at forskaffe sig.
  2. At yde hjælp til trængende vanføre, blinde, døve og andre personer, som på grund af invaliditet er ude af stand til selv af forskaffe sig deres udkomme.
  3. At yde hjælp til trængende, enligt stillede kvinder med børn.
  4. At yde bidrag til gigtens, kræftens, tuberkulosens, børnelammelsens og andre lignende samfundsfarlige sygdommes bekæmpelse.
  5. Direkte eller indirekte at yde støtte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang.
  6. At virke til opfostring af en sund og kraftig ungdom ved støtte til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv.

Fordelingen af det beløb, der i det hele er til rådighed til ovennævnte formål, skal så vidt muligt foretages således, at der inden for hver 5-årige periode i alt er anvendt tilnærmelsesvis 25% til litra a, 10% til litra b, 15% til litra c, 10% til litra d, 25% til litra e og 15% til litra f.

Download KV Fondens Fundats. Klik her