OM KV FONDEN

KV Fonden

Støtte der gør en forskel

KV Fonden har en målsætning om at uddele mindst 10 millioner kroner årligt. Pengene bliver uddelt efter Fondens Fundats.

Det er Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved at yde støtte til uddannelse, forskning, idræt og socialt udsatte.

KV Fonden blev stiftet i 1949 af ægteparret Krista og Viggo  Petersen. De fik aldrig selv børn, og det er baggrunden for Fondens oprettelse. Læs historien.

Administrerende direktør Henrik Amand Holtegaard fortæller om, hvad pengene går til, og hvordan du søger.

KV Fonden siden 1949

Så mange millioner kroner uddeler vi

0
Mio. kr. i alt
0
Mio. kr. sidste år
0
Mio. kr. i år
Om fonden

Vi investerer i ejendomme og aktier og bruger overskuddet til støtte

Erhvervsdrivende fond

KV Fonden er en erhvervsdrivende fond og har sine aktiviteter indenfor køb, salg og udlejning af investeringsejendomme primært på Frederiksberg samt i aktieinvesteringer fortrinsvis i danske aktier.

KV Fonden har en balance på 581 millioner kroner, som er ligeligt fordelt mellem ejendoms- og investeringsaktiviteter. Fonden har en egenkapital på ca. 514 millioner kroner.

Kommunikationsstrategi

Fondens bestyrelsesformand tegner Fonden over for offentligheden og står for al ekstern kommunikation til offentligheden.

Fondens administrerende direktør kommunikerer både internt og eksternt på Fondens vegne om Fondens forretningsmæssige aktiviteter over for ansatte medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Fondens administrative medarbejdere kommunikerer alene med legatansøgere, der retter henvendelse til Fondssekretariatet.

Daglig ledelse

KV Fonden har adresse på Store Kongensgade 59A, 1.sal i København. Den drives i det daglige af administrerende direktør Henrik Amand Holtegaard.

God fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond er vi omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Derfor skal vi redegøre for, hvordan KV Fonden følger anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

Se vores seneste redegørelser her:  2017 201820192020

Uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik.
Uddelingspolitik pdf 

Årsrapporter

Hvis du vil vide mere om KV Fondens økonomi, finder du årsrapporterne her:
2013201420152016201720182019

KV Fondens bestyrelse

KV Fondens bestyrelse består af op til 4 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat sådan, at den repræsenterer indsigt i samfunds, sociale, økonomiske og forretningsmæssige forhold samt en forståelse for Fondens karakter og virke.

Et af bestyrelsens medlemmer skal have juridisk indsigt.  Bestyrelsen består i øjeblikket af 3 medlemmer:

Bo Rygaard, formand
Henrik Amand Holtegaard, bestyrelsesmedlem
Morten Skovfoged Tinggaard, bestyrelsesmedlem

Bo Rygaard

Stilling: Administrerende direktør

Født i 1965

Indtrådt i bestyrelsen 2013, formand siden 2017.

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør, Dreyers Fond.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, KFI Erhvervsdrivende Fond, EET International, Skamol International, Netcompany A/S og KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond).

Medlem af bestyrelserne i Dreyers Fond, Statens Ejendomsselskab, Richters Fond, GAD Andresen Fonden samt Musikhuset Vega.

Anses for uafhængig.

Morten Skovfoged Tinggaard

Stilling: CEO/CIO

Født i 1966

Indtrådt i bestyrelsen 2017. Udpegningsperiode udløber i 2021.

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende Direktør Tinggaard Advisory ApS, CPH Property Invest ApS og Trex DK ApS.

Ledelseserhverv:
Medlem af bestyrelserne i GreenGo Energy Group A/S, Ejd. Selskabet af 1/11 1979 ApS, Strandgade 108 ApS, Kærskifte Holding ApS, CPH Property Invest ApS, Tom K Racing ApS, Tom K Holding A/S, K Rejser ApS, Antev Ltd og Xoco Gourmet.

Anses for uafhængig.

Henrik Amand Holtegaard KV-Fonden

Henrik Amand Holtegaard

Stilling: Administrerende direktør i KV Fonden samt partner i Holtegaard & Partners Advokatfirma

Født i 1965

Indtrådt i bestyrelsen 2000.

Nuværende beskæftigelse: Administrerende direktør i KV Fonden, Preben Johan Michelsens Fond og Domus Administration ApS samt medlem af direktionen i Hannebjerglund ApS.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i Langhoffs Fond, Neergaard Dinesens Fond, Arkitekt Frits Schlegel & Hustru Fritze Schlegels Fond, Denko A/S, A/S Brdr. Jensen VVS og Chr. Pedersen & Søn A/S.

Medlem af bestyrelserne i KV Fonden og Preben Johan Michelsens Fond.

Anses for uafhængig.

Historien

KV Fonden er stiftet af Krista og Viggo Petersen i 1949

Ægteparret Krista Metty Petersen og Viggo Gotfred Petersen fik aldrig børn og valgte derfor at sætte deres formue i en fond til fordel for værdigt trængende. KV Fonden begyndte at uddele støtte i 1949 og har siden uddelt 146 mio. kroner.

Viggo Petersen fik malet et portræt, der i dag hænger hos KV Fonden i København. Der findes ingen fotografier af Krista og Viggo Petersen. 

KV Fonden blev stiftet den 1.marts 1949. Viggo Petersen døde i august året før, men ægteparret havde allerede i 1938 besluttet sig for at stifte en fond til almen velgørende formål.

Krista og Viggo Petersen blev gift i 1910. De boede på Frederiksberg og fik aldrig egne børn. Parret tog dog en forældreløs nevø i pleje.

Viggo Petersen havde ved testamente sikret sin familie deriblandt  nevøer, en svigerinde og naturligvis sin kone Krista, som gav afkald på sin arv for Fondens skyld.

Krista Petersen døde 20 år efter sin mand i 1969. Hun var hele livet aktiv i Fonden. Formålet var dengang som nu at forbedre mulighederne for mennesker – og dermed samfundet – indenfor områderne uddannelse, forskning, idræt og socialt udsatte.

Uddelingen af støtte har siden Fondens oprettelse hvilet på den fundats, som Krista og Viggo Petersen bestemte.

KV Fonden havde en startkapital på 3,2 millioner kroner.

Kapitalen bestod af aktier og ægteparrets landbrugsejendom Lavegård Humlebæk, som Viggo Petersen havde købt under krigen med henblik på udstykning. Gården brændte til grunden i 1995, og Fonden valgte at sælge den.

Viggo Gotfred Petersen skabte sin formue i tæt samarbejde med det daværende aktieselskab Sophus Berendsen. Viggo Petersen stod for salget af rottebekæmpelsesmidlet Ratin, der var udviklet af en dansk farmaceut.

En anden del af formuen kommer fra stiftelsen af A/S Chr. Nielsens Eftf., en armaturfabrik i Horsens, som senere blev solgt til NKT A/S (Nordisk Kabel & Trådfabrik A/S).

Fonden kan i år fejre sit 70-års jubilæum for uddeling af støtte.

KV Fondens Fundats

Fundatsen er de vedtægter, som KV Fonden arbejder ud fra.

Den  er fastsat af Fondens to stiftere Krista og Viggo Petersen.

Det fremgår af Fondens Fundats § 3, at det er Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved:

  1. At yde hjælp til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i trang, og til personer, hvis sygdom nødvendiggør rekreationsophold, som de på grund af trang ikke selv er i stand til at forskaffe sig.
  2. At yde hjælp til trængende vanføre, blinde, døve og andre personer, som på grund af invaliditet er ude af stand til selv at forskaffe sig deres udkomme.
  3. At yde hjælp til trængende, enligt stillede kvinder med børn.
  4. At yde bidrag til gigtens, kræftens,  tuberkulosens, børnelammelsens og andre samfundsfarlige sygdommes bekæmpelse.
  5. Direkte eller indirekte at yde støtte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang.
  6. At virke til opfostring af en sund og kraftig ungdom ved støtte til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv.

Fordelingen af det beløb, der hvert år er til rådighed til disse formål, skal så vidt muligt fordeles sådan, at der inden for hver 5-årige periode i alt er brugt:

10 millioner kroner årligt 100%
1. Sygdom
25%
2. Handicappede
10%
2. Enlige kvinder med børn
15%
4. Forskning
10%
5. Uddannelse
25%
6. Idræt
15%
Scroll til toppen