OM KV FONDEN

KV Fonden

Støtte der gør en forskel

KV Fonden har en målsætning om at uddele mindst 20 millioner kroner årligt. Pengene bliver uddelt efter Fondens Fundats.

Det er Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved at yde støtte til uddannelse, forskning, idræt og socialt udsatte.

KV Fonden blev stiftet i 1949 af ægteparret Krista og Viggo  Petersen. De fik aldrig selv børn, og det er baggrunden for Fondens oprettelse. Læs historien.

Administrerende direktør Henrik Amand Holtegaard fortæller om, hvad pengene går til, og hvordan du søger.

KV Fonden siden 1949

Så mange millioner kroner uddeler vi

Mio. kr. i alt
0
Mio. kr. sidste år
0
Mio. kr. i år
0
Om fonden

Vi investerer i ejendomme og aktier og bruger overskuddet til støtte

Erhvervsdrivende fond

KV Fonden er en erhvervsdrivende fond og har sine aktiviteter indenfor køb, salg og udlejning af investeringsejendomme primært på Frederiksberg samt i aktieinvesteringer fortrinsvis i danske aktier.

KV Fonden har en balance på lidt over 1 milliard kroner, som er fordelt med 2/3 ejendomsaktiviteter og 1/3 investeringsaktiviteter. Fonden har en egenkapital på ca. 975 millioner kroner.

Kommunikationsstrategi

Fondens bestyrelsesformand tegner Fonden over for offentligheden og står for al ekstern kommunikation til offentligheden.

Fondens administrerende direktør kommunikerer både internt og eksternt på Fondens vegne om Fondens forretningsmæssige aktiviteter over for ansatte medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Fondens administrative medarbejdere kommunikerer alene med legatansøgere, der retter henvendelse til Fondssekretariatet.

Daglig ledelse

KV Fonden har adresse på Store Kongensgade 59A, 1.sal i København. Den drives i det daglige af administrerende direktør Henrik Amand Holtegaard.

God fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond er vi omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Derfor skal vi redegøre for, hvordan KV Fonden følger anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

Se vores seneste redegørelser her:
20202021202220232024

Uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik.
Uddelingspolitik pdf

Årsrapporter

Hvis du vil vide mere om KV Fondens økonomi, finder du årsrapporterne her:
20192020202120222023

KV Fondens bestyrelse

KV Fondens bestyrelse består af op til 4 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat sådan, at den repræsenterer indsigt i samfunds, sociale, økonomiske og forretningsmæssige forhold samt en forståelse for Fondens karakter og virke.

Et af bestyrelsens medlemmer skal have juridisk indsigt.  

Bestyrelsen består i øjeblikket af 4 medlemmer:

Bo Rygaard, formand
Henrik Amand Holtegaard, bestyrelsesmedlem
Morten Skovfoged Tinggaard, bestyrelsesmedlem
Lene Feltmann Espersen, bestyrelsesmedlem

Bo Rygaard

Stilling: Administrerende direktør

Født i 1965.
Indtrådt i bestyrelsen 2013, formand siden 2017.

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør, Dreyers Fond.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i KFI Erhvervsdrivende Fond, Skamol International, Netcompany A/S, OptiGroup International, Richters Fond og KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond).

Næstformand i Statens Ejendomsselskab.

Medlem af bestyrelserne i Dreyers Fond, GAD Andresen Fonden,  Huscompagniet A/S, Koncenton A/S, Fondenes Videnscenter samt Real Care .

Anses for uafhængig.

Henrik Amand Holtegaard

Stilling: Administrerende direktør i KV Fonden samt partner i Holtegaard & Partners Advokatfirma

Født i 1965.
Indtrådt i bestyrelsen 2000.

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør i KV Fonden, Preben Johan Michelsens Fond og Domus Administration ApS samt medlem af direktionerne i Hannebjerglund ApS og Hirschholmshave ApS.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i Langhoffs Fond, Neergaard Dinesens Fond, Arkitekt Frits Schlegel & Hustru Fritze Schlegels Fond og A/S Brdr. Jensen VVS.

Medlem af bestyrelserne i KV Fonden og Preben Johan Michelsens Fond.

Anses for afhængig.

Morten Skovfoged Tinggaard

Stilling: CEO/CIO

Født i 1966.
Indtrådt i bestyrelsen 2017. Udpegningsperiode udløber i 2025.

Nuværende beskæftigelse:
CEO/CIO Tinggaard Advisory.

Ledelseserhverv:

Bestyrelsesformand i Kim Johansen Transport International A/S og Matter ApS.

Næstformand i GreenGo Energy Group.

Medlem af bestyrelserne i Ejendomsselskabet af 1.november 1979, Thylander Property Fond, Xoco Gourmet, Antev Ltd, samt i en række mindre ejendomsselskaber i Danmark. 

Anses for uafhængig.

Lene Feltmann Espersen

Stilling: Administrerende direktør Danske Arkitektvirksomheder.

Født i 1965.
Indtrådt i bestyrelsen 2021. Udpegningsperiode udløber i 2024. 

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør Danske Arkitektvirksomheder.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand Green Hub Denmark.

Medlem af bestyrelserne i: DSB,  M.Goldschmidt Holding A/S,  M.Goldschmidt Ejendomme A/S, Formuepleje Holding A/S, bestyrelsesmedlem og næstformand Erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg.

Medlem af Realdanias Repræsentantskab.

Anses for uafhængig.

Historien

KV Fonden er stiftet af Krista og Viggo Petersen i 1949

Ægteparret Krista Metty Petersen og Viggo Gotfred Petersen fik aldrig børn og valgte derfor at sætte deres formue i en fond til fordel for værdigt trængende. KV Fonden begyndte at uddele støtte i 1949 og har siden uddelt 198,5 mio. kroner.

Viggo Petersen fik malet et portræt, der i dag hænger hos KV Fonden i København. Der findes ingen fotografier af Krista og Viggo Petersen. 

KV Fonden blev stiftet den 1.marts 1949. Viggo Petersen døde i august året før, men ægteparret havde allerede i 1938 besluttet sig for at stifte en fond til almen velgørende formål.

Krista og Viggo Petersen blev gift i 1910. De boede på Frederiksberg og fik aldrig egne børn. Parret tog dog en forældreløs nevø i pleje.

Viggo Petersen havde ved testamente sikret sin familie deriblandt  nevøer, en svigerinde og naturligvis sin kone Krista, som gav afkald på sin arv for Fondens skyld.

Krista Petersen døde 20 år efter sin mand i 1969. Hun var hele livet aktiv i Fonden. Formålet var dengang som nu at forbedre mulighederne for mennesker – og dermed samfundet – indenfor områderne uddannelse, forskning, idræt og socialt udsatte.

Uddelingen af støtte har siden Fondens oprettelse hvilet på den fundats, som Krista og Viggo Petersen bestemte.

KV Fonden havde en startkapital på 3,2 millioner kroner.

Kapitalen bestod af aktier og ægteparrets landbrugsejendom Lavegård Humlebæk, som Viggo Petersen havde købt under krigen med henblik på udstykning. Gården brændte til grunden i 1995, og Fonden valgte at sælge den.

Viggo Gotfred Petersen skabte sin formue i tæt samarbejde med det daværende aktieselskab Sophus Berendsen. Viggo Petersen stod for salget af rottebekæmpelsesmidlet Ratin, der var udviklet af en dansk farmaceut.

En anden del af formuen kommer fra stiftelsen af A/S Chr. Nielsens Eftf., en armaturfabrik i Horsens, som senere blev solgt til NKT A/S (Nordisk Kabel & Trådfabrik A/S).

 

KV Fondens Fundats

Fundatsen er de vedtægter, som KV Fonden arbejder ud fra.

Den  er fastsat af Fondens to stiftere Krista og Viggo Petersen.

Det fremgår af Fondens Fundats § 3, at det er Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved:

  1. At yde hjælp til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i trang, og til personer, hvis sygdom nødvendiggør rekreationsophold, som de på grund af trang ikke selv er i stand til at forskaffe sig.
  2. At yde hjælp til trængende vanføre, blinde, døve og andre personer, som på grund af invaliditet er ude af stand til selv at forskaffe sig deres udkomme.
  3. At yde hjælp til trængende, enligt stillede kvinder med børn.
  4. At yde bidrag til gigtens, kræftens,  tuberkulosens, børnelammelsens og andre samfundsfarlige sygdommes bekæmpelse.
  5. Direkte eller indirekte at yde støtte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang.
  6. At virke til opfostring af en sund og kraftig ungdom ved støtte til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv.

Fordelingen af det beløb, der hvert år er til rådighed til disse formål, skal så vidt muligt fordeles sådan, at der inden for hver 5-årige periode i alt er brugt:

20 millioner kroner årligt 100%
1. Sygdom
25%
2. Handicappede
10%
2. Enlige kvinder med børn
15%
4. Forskning
10%
5. Uddannelse
25%
6. Idræt
15%