TESTIMONIALS

tESTIMONIALS

Sådan har støtten hjulpet os

Mange har modtaget økonomisk støtte fra KV Fonden gennem de sidste 70 år.
Vi er glade for, at støtten har gjort en forskel for dem, vi har ydet en håndsrækning til.

Her kan du møde nogle af dem, der har modtaget støtte fra os og høre, hvad det har betydet for dem.

'Jeg har søgt og modtaget to bevillinger fra KV Fonden. I 2015 fik vi 50.000 kroner, og i 2018 bevilligede KV Fonden 200.000 kroner. Den seneste bevilling bruger vi på at forske i en særlig celletype: T cellen - der har betydning for, hvordan kræftpatienter responderer på immunterapi, altså om de rent faktisk har gavn af behandlingen. Vi mener, vi har fundet et molekyle, der spiller en vigtig rolle for hvor effektivt T celler slår kræftceller ihjel.
Vi har modtaget støtte til driften af projektet. Dvs til alt det vi skal bruge for at kunne udføre laboratorieeksperimenter: Mus, reagenser, dyrestald mv. Uden KV Fondens støtte ville vi have personale men ingen penge, så vi rent faktisk kan forske. I sidste ende redder det forhåbentlig menneskeliv.'
Per thor Straten
Professor Center for Cancerimmunterapi
'KB har modtaget støtte fra KV Fonden i to omgange. Vi har brugt den seneste bevilling til at etablere nye inden- og udendørs tennisbaner i forbindelse med genopbygningen af KB-hallen, der nedbrændte i 2011.
De nye baner betyder, at KB har nedbragt de lange ventelister for børn og unge, så endnu flere kan spille tennis i klubben. To af de nye baner har et særligt underlag, der gør det muligt for kørestolsbrugere at spille tennis.
Derudover har vi i forbindelse med genopførelsen af den nedbrændte KB-hal fået nye baner i kælderen under hallen. Vi er meget taknemmelige over den støtte, vi har modtaget.’
Niels Christian Holmstrøm
Bestyrelsesformand KB
Céline-Margaux-Houdet

Céline Margaux Houdet er født med muskelsvind og er afhængig af hjælpere og en elektrisk kørestol. Da hun fyldte 18, fik hun tilbudt en ældrebolig eller en plejehjemsplads. Det var langt fra det, hun drømte om.

Derfor søgte hun i 2017 KV Fonden om støtte til hjælp til depositum og husleje til en handicapvenlig bolig.

– Min drøm om at flytte hjemmefra og få mit eget hjem er for nylig gået i opfyldelse. Det er sket med hjælp fra KV-fonden. Selvom jeg er elektrisk kørestolsbruger og har brug for daglig hjælp, vil jeg gøre alt for fortsat at have et selvstændigt liv.

Jeg studerer Psykologi på Københavns Universitet, og jeg håber at få et arbejde bagefter, så jeg kan tjene mine egne penge. Jeg insisterer i det hele taget på at leve et liv med samme indhold som andre mennesker, fortæller Céline Margaux Houdet. Takket være KV-Fonden kan jeg kan leve som andre.

I Célines nye hjem kan hun mødes med både venner, familie og studiekammerater. Det var svært før, fordi hendes handicap gør det svært at komme hjem til dem.

– Jeg har altid været nødsaget til at mødes med mit netværk ude i byen, fordi jeg som oftest ikke kan komme ind i andres hjem med min elektriske kørestol. På den måde begrænser de fysiske rammer mig i en grad, hvor jeg ikke kan leve et liv i normalitet, som mine jævnaldrende.

Andre unge på Célines alder kan bo på kollegium eller måske dele lejlighed med en kammerat eller to og finansiere det med et studiejob efter skole. Den mulighed har hun ikke, fortæller hun.

– Jeg er nødsaget til at bo et sted, hvor der er plads til et værelse til min hjælper (lovpligtigt), et værelse til alle mine hjælpemidler, et stort, tilgængeligt badeværelse og et værelse til mig.

Pga. mit handicap kan jeg heller ikke få et studiejob, hvor jeg kan tjene penge og netop spare sammen til min langt større og mere tilgængelig lejlighed.

18 år og i ældrebolig!
Da Céline Margaux Houdet fyldte 18, fik hun brev fra kommunen. Nu var hun myndig og dermed berettiget til at søge en plejehjemsplads eller en ældrebolig! Men hvilket andet ungt menneske ønsker sig det, spørger Céline retorisk:

– Jeg er ung, jeg arbejder hårdt på mit studie, og jeg vil kæmpe for det gode liv på lige fod med alle andre. Jeg nøjes ikke med at drømme, men forsøge at finde muligheder for at mindske de forhindringer, som mit handicap giver mig.
KV-Fondens støtte har løftet min livskvalitet.

– Det betød mere, end noget menneske kan forstå, siger Céline Margaux Houdet om den støtte, hun har modtaget.

– Det løfter min livskvalitet, at jeg har mit eget hjem. Jeg kan jo ikke som mine jævnaldrende drømme om vilde rejser eller hyggelige kollegieboliger. Så jeg kæmper for at mit eget hjem, hvor jeg kan leve og udfolde mig. Jeg er meget taknemmelig for, at KV Fonden har støttet mig, slutter Céline Margaux Houdet.

Céline-Margaux-Houdet
Céline Margaux Houdet
SKLEROSE-RAMT KØRESTOLSBRUGER

Se hvad vi støtter, og hvordan du kommer i betragtning