SØG OM STØTTE

KV Fonden

Her kan du søge støtte

Når du søger støtte, skal du udfylde ansøgningsskemaet på vores digitale ansøgningsportal.

Inden du søger, skal du læse:

Digital ansøgning

Klik her og udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøgere

Hvem kan søge støtte?

Socialt udsatte

KV Fonden uddeler større beløb og legater på 15.000 kr. til:

 1. Enlige mødre med mindst et hjemmeboende barn.
 2. Mennesker, der pga. sygdom er kommet midlertidigt i nød. Og personer hvis sygdom gør, at de har behov for rekreationsophold, de ikke selv har råd til.
 3. Handicappede i økonomiske vanskeligheder med behov for f.eks. rekreation og genoptræningsophold.

Ansøgningsfrist den 30.september.

Studerende

KV Fonden yder støtte til videreuddannelse.Du kan også søge støtte til studierejser i udlandet.

Fonden yder støtte til studerende fortrinsvis på juridiske og økonomiske uddannelser på universiteter og CBS (Copenhagen Business School).

Ansøgningsfrist den 15.marts.

Forskere

KV Fonden yder bidrag til forskningsprojekter, hvis formål er at bekæmpe f.eks. kræft, gigt og andre samfundsfarlige sygdomme.

 1. Forskere
 2. Individuelle forskningsprojekter  

Ansøgningsfrist den 30.september.

Idrætsforeninger og udøvere

KV Fonden yder støtte til, at unge har mulighed for at udvikle sig fysisk. Vi støtter  enkeltpersoner, foreninger eller idrætsprojekter.

 1. Foreninger (idrætsredskaber, boldbaner, legepladser)
 2. Projekter (til fremme for f.eks. børn & unge)
 3. Individuelle sportsudøvere (talentudvikling)

Ansøgningsfrist den 30.september.

Ansøgere

Hvilke krav skal du opfylde?

Socialt udsatte


Enlige mødre:

Du skal have mindst et hjemmeboende barn.
Du skal være dokumenteret eneforsørger.

Sygdomsramte og handicappede:

Du skal have en dokumenteret sygdom eller handicap. Svækkelsen kan både være af fysisk og mental art.

Du skal være økonomisk dårligt stillet.

Støtten kan gå til f.eks. rekreation og  genoptræning.

Studerende

Du skal have afsluttet en gymnasial eller lignende uddannelse. Støtten gives fortrinsvis til jurastuderende og økonomistuderende.

Forskere

Du kan søge støtte som enkeltperson eller til et forskningsprojekt.

Idræt

Alle idrætsforeninger og -projekter kan søge samt individuelle idrætsudøvere.

KV Fonden

Ansøgningsforløb

 1. I ansøgningsforløbet vil du blive bedt om at opgive de informationer om ansøgeren og projektet, som er en forudsætning for, at Fonden kan behandle ansøgningen.                
 2. Ansøgningen kan først indsendes, når al obligatorisk information er henholdsvis indtastet på ansøgningssiderne og uploadet som PDF-filer.                                 
 3. Kort efter at ansøgningen er indsendt, vil du modtage en bekræftelses-mail indeholdende et ansøgningsnummer.

Persondatapolitik

Du skal i ansøgningen opgive en række grundlæggende oplysninger som blandt andet navn, adresse, cpr.nr., bankkontonummer og projektbeskrivelse.

Fonden foretager en elektronisk registering af dine oplysninger og behandler dem som beskrevet i vores persondatapolitik.

KV fonden - støtte der gør en forskel
KV Fonden støtter forskning

Hvis din ansøgning imødekommes, modtager du mail/brev med information om udbetaling af støtte fra Fonden.

Fonden skal have information om bankkontonummer, før udbetaling kan finde sted.

Fonden bruger ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen på at behandle en ansøgning.

Alle ansøgere vil modtage svar.

Har du spørgsmål? Kontakt os på mail eller telefon.