PERSONDATAPOLITIK

Vi behandler dine data med respekt

1: Når du ansøger om støtte hos Krista og Viggo Petersens Fond (KV Fonden), skal du udfylde enten et elektronisk ansøgningsskema på KV Fondens digitale ansøgningsplatform eller udfylde et ansøgningsskema i fysisk form og hermed afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger.

KV Fonden foretager en elektronisk registrering af disse oplysninger og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

2: Dataansvarlig

KV Fonden tager databeskyttelse alvorligt.

Dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger er:

Krista og Viggo Petersens Fond
CVR. nr. 24 20 21 35
Store Kongensgade 59A, 1. sal
1264 København K, Danmark

KV Fonden sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

KV Fonden indsamler, behandler og opbevarer således alene
dine personoplysninger til lovlige formål, herunder som et
naturligt led i driften af KV Fonden. 

Indenfor KV Fondens dataansvar behandles modtagne
personoplysninger om dig af KV Fondens ansatte og af
medlemmerne af KV Fondens bestyrelse. I det omfang dine
personoplysninger deles med eksterne fagkyndige, har disse
fagkyndige underskrevet en fortrolighedsaftale med KV Fonden
og sletter dine personoplysninger efter endt behandling.

3: Kontaktoplysninger
For det tilfælde, du gerne vil i kontakt med KV Fonden om dine personoplysninger, f.eks. for at få noget berigtiget, eller hvis du vil have dine data anonymiseret, bedes du kontakte:

Krista og Viggo Petersens Fond
(KV Fonden)
Store Kongensgade 59 A, 1. sal
1264 København K, Danmark
Att: Administrerende direktør Henrik Amand Holtegaard
Tlf.nr. +45 33 11 33 99
E-mail: hah@amalex.com

KV Fonden behandler og besvarer alle forespørgsler indenfor 30 dage. For at kunne behandle din forespørgsel skal du oplyse KV Fonden så mange som muligt af følgende oplysninger: dit navn, CPR. nr., e-mail-adresse, der er benyttet ved ansøgning samt hvilken støtteordning, du har søgt.

4: Hjemmeside
Det er muligt for dig at anvende KV Fondens hjemmeside, uden at KV Fonden indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at KV Fondens hjemmeside anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsætte hjemmesidens funktionalitet.

KV Fonden anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, f.eks. tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider, du klikker på (interesser). Informationerne bruges til at tilpasse og forbedre indholdet på hjemmesiden.

Se listen over anvendte cookies her

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Informationerne om dig opbevares og slettes igen efter bestemmelserne i KV Fondens persondatapolitik.

5: Behandling af persondata
KV Fonden indsamler, registrerer, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde KV Fondens fastsatte mål i KV Fondens vedtægter for givne støtteordninger.

KV Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i den støtteordning, du søger.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for KV Fonden, hvorfor vi beder dig læse vejledningen under den støtteordning, du søger, før du udarbejder og sender din ansøgning til KV Fonden enten på den digitale ansøgningsplatform eller ved et fysisk ansøgningsskema.

KV Fonden indsamler, registrerer, behandler og opbevarer følgende oplysninger om dig:

 • navn
 • adresse
 • e-mail
 • cpr. nr.
 • tlf. nr.
 • oplysninger om uddannelsesmæssige forhold inklusiv eksamenspapirer
 • CV
 • referencer og udtalelser
 • sygesikringsbevis (for børn)
 • projektbeskrivelse
 • social status
 • oplysninger om helbredsmæssige forhold, herunder sygdomsforløb inklusiv lægeerklæring
 • oplysninger om økonomiske forhold, herunder årsopgørelse fra SKAT
 • CVR. nr. hvis ansøger er en institution/forening

Derudover registrerer KV Fonden dit bankkontonummer, hvis du modtager støtte fra KV Fonden.

KV Fonden behandler kun dine personoplysninger, hvis du giver KV Fonden lov til det (samtykke).

6: Hvorfor skal KV Fonden bruge dine oplysninger?
Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne behandle din ansøgning sagligt, udarbejde diverse lovpligtige statistikker til Danmarks Statistik, foretage lovpligtig indberetning til SKAT og Erhvervsstyrelsen samt for at kunne overholde reglerne i Bogføringsloven m.m.

7: Samtykke
I forbindelse med indgivelse af din ansøgning til KV Fonden skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger, du har angivet i ansøgningsskemaet – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling.

Med dit samtykke giver du også din tilladelse til, at KV Fonden kan dele din ansøgning i sin helhed med fagpersoner, som konsulteres som led i behandlingen af din ansøgning. Disse fagpersoner har underskrevet en fortrolighedsaftale med KV Fonden og sletter dine oplysninger efter endt behandling.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til KV Fonden ( se kontaktoplysninger). For det tilfælde samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, vil KV Fonden afvise din ansøgning.

Tilbagetrækkes et samtykke knyttet til en allerede given støtte, kan det medføre, at udbetalingen af støtten stoppes.

8: Beskyttelse af dine personoplysninger
KV Fonden sikrer, at der sker en sikker og fortrolig opbevaring af dine personoplysninger, således at dine personoplysninge ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller misbruges.

KV Fonden har implementeret sikkerhedsmæssige procedurer og it-system for at sikre dine personoplysninger, lige fra disse indsamles, til dine personoplsninger slettes.

Når data overføres via internettet, er der altid en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Oplysninger der sendes elektronisk til KV Fonden via internettet sker således på afsenderens eget ansvar.

For det tilfælde, uheldet er ude, og der sker sikkerhedsbrud, har KV Fonden en beredskabsplan, så eventuel skade begrænses i videst mulig omfang og hurtigst muligt.

KV Fonden sender e-mails, der indeholder personfølsomme oplysninger i kryperet form (sikker-mail).

9: Brug af databehandlere
KV Fonden anvender en række eksterne databehandlere, som vi overfører dine persondata til. Disse er:

 • Microsoft Outlook (mailsystem)
 • Grant ApS (bevillingssystem)
 • Vitec Datamann A/S (bogholderisystem)

Alle KV Fondens databehandlere har tavshedspligt.

10: Sletning af data
Dine personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.

Imødekommes din ansøgning ikke, vil din ansøgning samt dine personoplysninger blive slettet efter 6 måneder.

Hvis din ansøgning imødekommes, vil din ansøgning og personoplysninger blive opbevaret i 5 år, fra støtten er givet, hvorefter ansøgningen og dine personoplysninger slettes.

11: Dine rettigheder
Du har ifølge Persondataforordningen en lang række rettigheder i forbindelse med KV Fondens behandling af dine personoplysninger. Du har i den forbindelse ret til at:

 • anmode om at få indsigt i, hvilke data om dig, KV Fonden behandler om dig (se persondataforordningens artikel 15). Disse oplysninger kan sendes til dig via e-mail;
 • anmode om, at KV Fonden retter dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at få ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort (se Persondataforordningens artikel 16);
 • anmode om, når KV Fonden behandler dine personoplysninger elektronisk efter dit samtykke eller i henhold til aftale, at få sendt en kopi af dine data på en struktureret måde samt i et maskinlæsbart format (se Persondaforordningens artikel 20);
 • anmode om, at KV Fonden sletter de personoplysninger, KV Fonden behandler om dig; dog med undtagelse af de nærmere situationer, der følger Persondaforordningens artikel 17:
 • anmode om, at KV Fonden begrænser KV Fondens behandling af dine personoplysninger i en periode, for det tilfælde du bestrider, at personoplysningerne er rigtige, at behandlingen er ulovlig, at KV Fonden ikke har brug for personoplysningerne til behandlingen, eller du har indsigelse imod behandlingen, som KV Fonden baserer på KV Fondens legitime interesser;
 • modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, som KV Fonden baserer på KV Fondens legitime interesser. KV Fonden fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, med mindre KV Fonden kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav (se persondataforordningens artikel 21):

Dine anmodninger i henhold til ovennævnte skal rettes til KV Fonden (se kontaktoplysninger under punkt 3).

Du har som nævnt ovenfor ret til at gøre indsigelser overfor KV Fondens behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du f.eks. ikke er enig i KV Fondens afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over KV Fondens behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.nr. +345 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om Databeskyttelseslovgivningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookies

Vi bruger cookies til at sikre dig en god oplevelse og vise forskellige funktioner, f.eks. YouTube videoer. Du finder mere detaljeret information om alle cookies under hver kategori af cookies.
Cookies der er i kategorien “Nødvendige” bliver gemt i din browser, da de er afgørende for, at hjemmesiden kan vises.

Vi bruger også third-party cookies som hjælper  os til at analysere, hvordan du bruger websitet og gemmer dine indstillinger. Disse cookies gemmes kun i din browser, hvis du siger ja tak.

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere nogle eller alle disse cookies, men det kan have betydning for din oplevelse. F.eks. kan du ikke se video, hvis du ikke siger ja tak til YouTubes cookies.

Download KV Fondens Persondatapolitik som PDF

Ret til ændringer
KV Fonden forbeholder sig ret til at ændre persondatapolitikken. Den gældende politik vil altid være tilgængelig på KV Fondens hjemmeside.

Se hvad vi støtter, og hvordan du kommer i betragtning