Økonomi

I 2015 uddelte Fonden i alt 12,3 mio. kr.. Der blev foretaget uddelinger til de seks forskellige samfundsmæssige formål, Fonden yder støtte til efter Fundatsens formålsbestemmelse.


Uddelinger

KV Fonden forventer hvert år at uddele op mod 10-12 mio. kr. til de forskellige formål angivet i Fundatsen.


Årsrapporter

Årsrapport og ledelsesberetning kan downloades nedenfor.

2013    2014    2015   2016   2017