4,5 mio. kroner til forebyggelse af børns mistrivsel

Anne-Thorup

Psykisk sygdom rammer hele familien, og børnene er en overset gruppe. Derfor støtter KV-Fonden et nyt forskningsprojekt, der skal forebygge mental mistrivsel og psykisk lidelse hos børn og unge.

Børn af psykisk syge er i risikozonen

Børn af forældre med en psykisk sygdom har større risiko for at blive psykisk syge som unge eller voksne. Mere end 50% af alle børn, hvor mor eller far har en alvorlig psykisk lidelse (skizofreni, bipolar sygdom eller svær depression) bliver selv ramt af psykisk sygdom. Forskningen viser også, at børnene allerede tidligt har f.eks. kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder sammenlignet med jævnaldrende børn.

Børnene vokser ofte op i hjem præget af konflikter, stress, manglende overskud, og begrænsede sociale ressourcer til f.eks. legeaftaler eller fritidsaktiviteter. Og de faktorer forstærker risikoen for, at barnet udvikler psykisk sygdom.

KV Fonden støtter i forvejen bl.a. socialt udsatte, enlige mødre og forskning. Og Fonden har i år truffet beslutning om at fokusere særligt på psykiatrien, forklarer adm. direktør Henrik Amand Holtegaard:

Vi har doneret 4.5 mio.kr. til Forskningscenter for FamilieBaserede Indsatser. KV Fonden har i år ændret sin uddelingspolitik, så vi udelukkende yder støtte til forskning inden for psykiatrien. Dette forskningsprojekt har hele familien i fokus med særlig vægt på børnene, og vi ser med stor bekymring på, hvor mange børn og unge, der mistrives og har behov for hjælp.  Psykiatrien har i årevis været nedprioriteret, og der er store udfordringer med manglende bevillinger og lange ventetider på behandling. Vi håber, at forskningsprojektet kan afdække forebyggende programmer, så der fremover kan sættes meget hurtigere ind over for psykisk sygdom.

Forskningscenter med fokus på familien

De 4,5 mio. indgår i et stort forskningsprojekt og etableringen af forskningscenteret, der skal samle viden om, hvad det betyder for en familie, når far eller mor har psykisk sygdom. Forskningscentret skal udvikle projekter med fokus på HELE familien. Målet er at sikre en bedre støtte til bl.a. børn og unge, som er pårørende i psykiatrien, men også til voksne, som er ramt af psykisk sygdom, deres pårørende og familier, som gennem generationer er ramt af psykisk sygdom.

Det er bl.a. Børne- og ungdomspsykiatrisk (BUC) og voksenpsykiatrisk forskningsenhed (CORE) i Region Hovedstadens Psykiatri, og Center for Pårørende og børne- og ungdomspsykiatrisk forskningsenhed i Region Nord, der står bag forskningsprojektet. Professor Anne Amalie Elgaard Thorup (billedet)er projektets hovedansøger siger:

Vi har forsket i dette længe. Og vi ved, at børn med psykisk sygdom i familien er særligt i risikogruppen. Derfor spurgte vi os selv: Hvorfor bruger vi ikke den viden og gør noget ved det. Vi har i dag stort ingen forebyggende programmer for de familier – og dermed for de udsatte børn. I Danmark forebygger vi så meget andet. Skoletandplejen er nok det bedste eksempel. Lad os gøre det samme med psykisk sygdom.

Stort studie med 680 familier

Forskningscenteret skal bl.a. udføre et stort klinisk studie med 680 tilfældigt udvalgte familier med børn i alderen 0-17 år, hvor den ene forælder har været i kontakt med behandlingspsykiatrien indenfor de sidste 3 år. Familierne kommer fra Region Hovedstaden og Region Nord, og tilbuddene er tilpasset familierne og børnenes alder. Familierne får tilbudt en ny behandling (VIA Family 2.0.) med en fast en kontaktperson, der følger familierne i to år. Målet er at sikre børnenes sunde udvikling, og at familierne tidligt får den nødvendige hjælp, så færre i fremtiden bliver ramt på deres psyke.

Projektet løber over 5 år og har et budget på ca. 100 mio. kr., og støtten på de 4,5 mio. kr. fra KV Fonden er yderst vigtig, forklarer professor Anne Amalie Elgaard Thorup:

-Det har stor betydning, at forskellige fonde støtter vores arbejde. KV Fondens støtte betyder, at vi har råd til 2 forskningsassistenter, som senere kan blive PHD studerende i 5 år. Og at KV Fonden støtter FORSKNINGSDELEN er et meget vigtigt signal, særligt overfor de store fonde, som også støtter projektet.

Projektet ’Forskningscenter for FamilieBaserede indsatser’ går for alvor i gang i januar 2023.

Foto: Henriette Dan Lambaa Bonde

Del indlægget