Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet?

 
 

I ansøgningsskemaet skal du udfylde en række grundlæggende oplysninger om blandt andet navn, adresse, cpr.nr., bankkontonummer og projektbeskrivelse. Bemærk, at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Desuden skal du vedlægge ansøgningsskemaet den dokumentation/de bilag, der henvises til i det enkelte ansøgningsskema.

Ansøgningen og uddybende projektbeskrivelse bør være så kort og præcis som muligt.

Ansøgning vedlagt dokumentationsmateriale sendes pr. post til Krista og Viggo Petersens Fond, St. Kongensgade 59A, 1.sal - DK 1264 København K.

Fonden bruger 3-4 måneder på at behandle en ansøgning.

For det tilfælde en ansøgning imødekommes, vil ansøger modtage brev/mail med information om udbetaling af støtte fra Fonden. Forinden udbetaling kan finde sted, skal Fonden have information om bankkontonummer.

Ansøgere, hvor Fonden har truffet beslutning om ikke at imødekomme ansøgningen, vil ikke modtage meddelelse om dette.

Ansøgningsskemaer