Uddannelse

 
 

KV Fonden kan hjælpe ved direkte eller indirekte at yde støtte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang, herunder studierejser for enkeltpersoner til udlandet.