Vision/Strategi

 
 

KV Fonden skal hvert år støtte samfundsmæssige formål som nærmere defineret i Fundatsen med samlede uddelinger årligt på minimum 10 mio. kr.

Udgangspunktet for KV Fondens uddelinger er Fondens erhvervsmæssige aktiviteter bestående af en betydelig ejendomsportefølje koncentreret inden for boligudlejningsejendomme og en betydelig værdipapirbeholdning bestående især af aktier i det danske OMX C20 indeks, således at der sikres størst muligt og et tilstrækkeligt afkast af disse erhvervsmæssige aktiviteter for, at Fonden kan foretage uddelinger af minimum 10 mio. kr. i støtte årligt.