Velkommen til KV Fonden

(Krista og Viggo Petersens Fond).

 
 

Fonden er erhvervsdrivende, og har sine aktiviteter inden for køb, salg og udlejning af investerings- og boligudlejningsejendomme i København og omegn, især på Frederiksberg. Desuden beskæftiger Fonden sig med investeringer i værdipapirer, fortrinsvis aktier i det danske OMX C20 indeks.

Fonden har en balance på ca. 575 mio. kr., hvoraf Fondens ejendomsaktiviteter udgør knapt halvdelen, mens Fondens investeringsaktiviteter i værdipapirer udgør den resterende del af balancesummen.

Fonden har en egenkapital på ca. 294 mio. kr. og besidder dermed den finansielle styrke til at foretage såvel kortsigtede som langsigtede investeringer inden for de erhvervsmæssige aktiviteter, Fonden beskæftiger sig med.

Fondens årlige afkast uddeles efter Fundatsen, og der bevilges årligt ca. 10 – 12 mio. kr. i støtte.

Fondens formål er at virke for almene velgørende humanitære formål, og Fonden giver støtte til:

  • Uddannelsesmæssige formål/studierejser.
  • Forskning til bekæmpelse af sygdomme.
  • Idræt.
  • Enlige mødre med økonomisk behov.
  • Sygdom og invaliditet.

Vi støtter:

  • Uddannelsesmæssige formål/studierejser.
  • Forskning til bekæmpelse af sygdomme.
  • Idræt.
  • Enlige mødre med økonomisk behov.
  • Sygdom og invaliditet.

Læs mere...


checkSådan søger du

Ansøgningsskemaer