Persondata

 
 

Din ansøgning vil indeholde personlige oplysninger omfattende bl.a. navn, cpr.nr., adresse, tlf.nr., e-mail-adresse og skattemæssige forhold.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil Krista og Viggo Petersens Fond opbevare dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning (persondataforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). Dette indebærer, at ingen uvedkommende har adgang til dine personlige oplysninger.

Oplysningerne ligger i it-systemet hos fondssekretariatet (Holtegaard & Partners Advokatfirma) og vil blive slettet, når din ansøgning ikke imødekommes, eller du ønsker din ansøgning/personlige oplysninger slettet. I påkommende fald skal du kontakte direktør Henrik Amand Holtegaard.

Modtager du støtte fra Krista og Viggo Petersens Fond skal du vide, at Fonden/Fondssekretariatet er forpligtet til at opbevare din ansøgning og dine personlige oplysninger i 5 år, fra støtten gives.

Ved at indsende din ansøgning til Krista og Viggo Petersens Fond/Fondssekretariatet accepterer du ovennævnte vilkår for indsamling, opbevaring og behandling af dine personlige oplysninger.