Direktion

KV Fondens direktion består af et direktionsmedlem. Direktionen ansættes af KV Fondens bestyrelse.

 

 
 

Henrik Amand Holtegaard
- Administrerende Direktør i KV Fonden.


Stilling: Administrerende Direktør, advokat og partner

Født i 1965

Indtrådt i direktionen 1. januar 2016

h amand holtegaard