Bestyrelse

KV Fondens bestyrelse består af 3-4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være i besiddelse af en videregående uddannelse, og skal være myndige, uberygtede og vederhæftige personer. Bestyrelsen sammensættes således, at bestyrelsen repræsenterer indsigt i samfundsforhold, sociale, økonomiske og forretningsmæssige forhold samt forståelse for Fondens karakter og virke.
Et af bestyrelsesmedlemmerne skal have juridisk indsigt.

 

 
 
kv fonden
 
   
 

Bo Rygaard


Stilling: Administrerende direktør

Født i 1965

Indtrådt i bestyrelsen 2013, formand siden 2017.

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør, Dreyers Fond.

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, KFI Erhvervsdrivende Fond, EET International, Skamol International og KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond).

Medlem af bestyrelserne i Dreyers Fond, Netcompany Group, Statens Ejendomsselskab, Richters Fond, GAD Andresen Fonden samt Musikhuset Vega.

Anses for uafhængig.

bo rygaard
 
 
 
 

Morten Skovfoged Tinggaard


Stilling: Managing Partner

Født i 1966

Indtrådt i bestyrelsen 2017. Udpegningsperiode udløber i 2019.

Nuværende beskæftigelse:
Managing Partner, Apex Asset Management AG.

Ledelseserhverv:
Medlem af bestyrelserne i GreenGo Energy Group, Voluntas Advisory, Tom K Racing, K Rejser samt i en række ejendomsselskaber i Danmark og Norge.

Anses for uafhængig.

Morten Skovfoged Tinggaard
 
 
 
 

Henrik Amand Holtegaard


Stilling: Administrerende Direktør, advokat og partner

Født i 1965

Indtrådt i bestyrelsen i 2000

Nuværende beskæftigelse:
Administrerende direktør, KV Fonden samt partner i Holtegaard & Partners

Ledelseserhverv:
Bestyrelsesformand i Langhoffs Fond, Neergaard Dinesens Fond, Arkitekt Frits Schlegel & Hustru Fritze Schlegels Fond, Denko A/S og Chr. Pedersen & Søn A/S.

Medlem af bestyrelserne i KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond) og Preben Johan Michelsens Fond.

Administrerende direktør i KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond), Preben Johan Michelsens Fond og Domus Administration ApS samt medlem af direktionen i Hannebjerglund ApS.

Anses for uafhængig.

h amand holtegaard