Kommunikationsstrategi

 
 

Fondens kommunikationsstrategi er, at formanden for bestyrelsen tegner Fonden over for offentligheden, og formanden har således al ekstern kommunikation til offentligheden, mens Fondens administrerende direktør på Fondens vegne kommunikerer så vel eksternt som internt om Fondens forretningsmæssige aktiviteter over for eventuelle ansatte medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, mens Fondens eventuelle administrative medarbejdere alene kommunikerer over for legatansøgere, der retter henvendelse til Fondssekretariatet.