God fondsledelse

 
 

KV Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Derfor skal fonden redegøre for, hvordan fonden følger anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.